Cookie Policy

Cookiestatement

( version française ci-dessous)

 1. GEBRUIK VAN COOKIES

Ananormlighting verwerkt via de website alleen persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat je bezoek bracht aan de website en de pagina's die u bezocht. Deze persoonsgegevens zijn verkregen met behulp van cookies.  Ananormlighting gebruikt deze gegevens voor statistische en prestatie doeleinden.

 1. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser op uw computer (of op andere apparaten met internettoegang, zoals smartphone of op een tablet) wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen (Eerstepartijcookies). Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u door u te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook geplaatst worden door een derde, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde Derdepartijcookies). Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

 1. TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen blijven maken van onze service, worden alleen gebruikt wanneer we uw toestemming hebben ontvangen. Als u besluit verder te gaan op de website nadat de cookiebanner is weergegeven, stemt u in met het gebruik van cookies.

U kunt de cookie-instellingen natuurlijk op elk gewenst moment aanpassen, bijvoorbeeld door cookie categorieën te activeren of te deactiveren.

Onder de punt “Hoe kunt u cookies uitschakelen?” van dit cookiebeleid leest u hoe u cookies in het algemeen (d.w.z. inclusief de essentiële cookies) kunt deactiveren of verwijderen in uw browser.

 1. HOE KUNT U COOKIES UITSCHAKELEN?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Ananormlighting doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen het gebruik van cookies.

 1. SOORTEN COOKIES

Ananormlighting maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

 • Hoe lang worden cookies opgeslagen?
  • Tijdelijke cookies
   Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.
  • Permanente cookies
   Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.​​​​​​​
    
 • Wie plaatst en beheert cookies?
  Eerstepartijcookies
  Eerstepartijcookies zijn cookies die Ananormlighting beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.
 • Derdepartijcookies
 • Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de website aan derden verzonden wordt.

 

 • Waarom cookies?
  • ​​​​​​​​​​​​​​Noodzakelijke cookies
   Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.
  • Functionele cookies
   ​​​​​​​Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:
   • het onthouden van uw login-gegevens
   • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
   • waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website
  • Performantie en analyse cookies
   Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zoals bijvoorbeeld google analytics.
  • Overige cookies
   ​​​​​​​Dit zijn cookies die niet bij één van de bovenstaande categorieën van cookies horen. Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde performantie en analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies.

Cookie | Domain | Description
_gat | www.ananormlighting.be | https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat
_gidwww.ananormlighting.be | https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
_ga
www.ananormlighting.be | https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga

cookie-agreedwww.ananormlighting.be | Whether you have agreed to the cookie policy banner


Déclaration de cookies

 

 1. UTILISATION DES COOKIES

 

Ananormlighting traite, par le biais du site web, uniquement les données personnelles automatiquement collectées lorsque vous utilisez le site web, telles que l'adresse IP, le type de navigateur et le système d'exploitation, le nombre de fois que vous avez visité le site web et les pages que vous avez consultées. Ces données personnelles sont obtenues au moyen de cookies.  Ananormlighting utilise ces données à des fins statistiques et de prestation.

 1. QUE SONT DES COOKIES ?

Un cookie est un petit élément de données stocké par un site web dans le navigateur de votre ordinateur (ou sur d'autres appareils connectés à internet tels qu'un smartphone ou une tablette). L'utilisation de cookies permet de reconnaître les navigateurs des visiteurs afin de mémoriser les informations vous concernant. Les cookies permettent à un site web de reconnaître votre navigateur afin que vous puissiez naviguer plus rapidement et plus facilement sur un site (cookies techniques). Ils garantissent également que vos paramètres et préférences personnels soient enregistrés afin que, par exemple, lorsque vous visitez à nouveau le site web, vous n'ayez pas à resélectionner votre langue préférée. Certains cookies peuvent également être placés par un tiers, comme Google Analytics par exemple, pour mesurer l'utilisation du site en question (ce sont les "Cookies tiers"). Si vous ne souhaitez pas qu'un site web place des cookies sur votre ordinateur, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur. Cela est expliqué plus en détail au paragraphe suivant.

 1. AUTORISATION POUR L’UTILISATION DES COOKIES

Les cookies qui ne sont pas strictement nécessaires pour continuer à utiliser notre service ne sont utilisés que lorsque nous avons reçu votre autorisation. Si vous décidez de continuer à naviguer sur le site après l'affichage de la bannière de cookie, vous consentez à l'utilisation des cookies.

Vous pouvez bien sûr modifier vos paramètres de cookies à tout moment, par exemple en activant ou en désactivant les catégories de cookies.

La section "Comment désactiver les cookies" de la présente politique en matière de cookies explique la marche à suivre pour désactiver ou supprimer les cookies en général (en ce compris donc les cookies essentiels) dans votre navigateur.

 1. COMMENT DESACTIVER LES COOKIES ?

Si vous choisissez de désactiver les cookies, vous pouvez le faire pour le navigateur que vous utilisez :

Veuillez noter que la désactivation des cookies peut entraîner un mauvais fonctionnement de certains graphiques ou applications sur le site web.  Ananormlighting fait tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du site web. Certains éléments du site nécessitent l’utilisation de cookies.

 1. TYPES DE COOKIES

 Ananormlighting utilise différents types de cookies.

 • Combien de temps les cookies sont-ils sauvegardés ?
  • Cookies temporaires
   Les cookies temporaires ne sont stockés que temporairement dans votre navigateur ou votre application. Dès que vous fermez et quittez votre navigateur ou l'application, ces cookies sont supprimés.
    
  • Cookies permanents
   Les cookies permanents restent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, même si vous fermez le navigateur ou l'application. Les cookies permanents permettent de vous reconnaître lors de vos visites ultérieures sur le site ou l'application. Les cookies permanents restent sur votre appareil jusqu'à ce que leur date d'expiration soit atteinte, qu'un nouveau cookie soit installé ou que vous les supprimiez dans les paramètres de votre navigateur, de votre application ou de votre appareil mobile.
    
 • Qui insère et gère les cookies ?
  • Cookies techniques
   Les cookies techniques sont des cookies gérés par Ananormlighting , spécifiques au service en ligne visité ou utilisé.
 • Cookies tiers
  Les cookies tiers sont des cookies gérés et placés par un tiers. L’installation du cookie a lieu lorsque vous visitez ou utilisez le site web. Par conséquent, les cookies tiers garantissent que certaines données soient envoyées à des tiers lors de votre visite sur le site web.
 • ​​​​​​​Pourquoi des cookies ?
  • Cookies nécessaires
   Les cookies nécessaires ou essentiels sont indispensables au bon fonctionnement du site web. Par conséquent, il est conseillé de ne pas désactiver ces cookies.
   ​​​​​​​
  • Cookies fonctionnels
   Il s'agit de cookies qui assurent le bon fonctionnement du site web. Ces cookies sont par exemple utilisés pour :
   • la conservation de vos données de connexion ;
   • la préservation de la sécurité de vos données de connexion ;
   • la garantie de l’uniformité du layout du site web.
     
 • Cookies de performance et d’analyse
  Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent notre site web. Ceci afin d'améliorer le contenu de nos sites web, de s'adapter davantage aux souhaits des visiteurs et d'accroître la convivialité de nos sites. Citons ainsi Google Analytics par exemple.
   
 • Cookies de médias sociaux
  Le site web peut ainsi mettre en œuvre des éléments « embarqués » provenant de tiers, tels que YouTube, Twitter et Google Analytics par exemple. Ceux-ci sont utilisés pour intégrer les médias sociaux dans le site au travers de plug-ins.
   
 • ​​​​​​​Autres cookies
  Il s'agit de cookies qui n'appartiennent à aucune des catégories ci-dessus. Exemple : les cookies qui peuvent être activés pour effectuer des analyses web afin d'optimiser le site. Outre les cookies de performance et d'analyse susmentionnés, d'autres cookies d'analyse web peuvent être utilisés. Ceux-ci seront désactivables, car des données personnelles identifiables peuvent être traitées à ce niveau. Ce n’est pas le cas des cookies d’analyse des performances mentionnés.

 

Cookie | Domain | Description
_gat | www.ananormlighting.be | https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat
_gidwww.ananormlighting.be | https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
_ga
www.ananormlighting.be | https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga

cookie-agreedwww.ananormlighting.be | Whether you have agreed to the cookie policy banner 


Strictly necessary
Performance

Strictly necessary

Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies die deze website nodig heeft om te functioneren zoals bedoeld. Daarom kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld. Deze cookies worden exclusief door deze website gebruikt en zijn daarom 'first party cookies'. Dit betekent dat alle informatie die in deze cookies wordt opgeslagen alleen wordt teruggestuurd aan deze website.
Cloudflare
Cloudflare is a service providing increased security and performance for websites. Cloudflare offers a content delivery network („CDN“) to improve the loading times of the website. The use of a CDN enables the user to make content available for retrieval more quickly with the help of regionally or internationally distributed servers. Provider: Cloudflare Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA Cookie names and lifetimes: __cfruid (lifetime: session), __cf_bm (lifetime: 30 minutes), __cf_clearance (lifetime: 30 minutes)
Cookie PolicyPrivacy Policy

Functional

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website bepaalde functies kan aanbieden en informatie die u al gegeven hebt op kan slaan (bijvoorbeeld een geregistreerde naam of taalselectie). Zo kan de website betere en gepersonaliseerde functies aanbieden.
No cookies in this category

Marketing / Third Party

Marketing/Third Party Cookies komen (o.a.) van externe advertentiebedrijven en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die u hebt bezocht, om zo bijvoorbeeld gerichte reclame te kunnen laten zien.
No cookies in this category

Performance

Performance cookies verzamelen informatie over de manier waarop een website gebruikt wordt. We gebruiken ze om beter te begrijpen hoe bezoekers onze pagina's gebruiken, en zodat we de inhoud en functionaliteit kunnen verbeteren.
Google Analytics
These cookies collect anonymous information for analysis purposes, as to how visitors use and interact with this website. Provider: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA or, if you are resident in the EU, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Cookie name(s):_ga, _gat and _gid) Cookie Lifetime: 2 years
Cookie PolicyPrivacy Policy