DALI-protocol IEC 62386

Steeds vaker doet DALI zijn intrede in de hedendaagse lichtregeling, zowel in de tertiaire als residentiële sector. Doordat DALI steeds meer wordt toegepast, is er ook meer behoefte aan kennis over deze lichtsturing.

De internationale standaard voor Digital Addressable Lighting Interface voor DALI technologie is de "IEC 62386" en gepubliceerd in meerdere "parts" door de  "International Electrotechnical Commission" (IEC). 

DALI-2 is het certificeringsprogramma van de DALI Alliance, dat gebaseerd is op de laatste versie van het DALI-protocol. DALI, DALI-2 en D4i zijn eigendom van de alliantie voor de verlichtingsindustrie, DiiA (Digital Illumination Interface Alliance).

In deze e-learning zullen we meer inzicht geven in zowel de praktische werking en implementatie van het DALI-protocol, alsook beschrijven wat de veranderingen zijn in DALI-2 t.o.v. de eerste DALI versie. De e-learning bestaat uit 3 delen die afzonderlijk te volgen zijn. Indien er nog weinig kennis is over het DALI-protocol is het aan te raden de drie delen te volgen.  

Op welke punten onderscheidt het DALI-protocol zich van de eerste versie? 

DALI is een bidirectioneel communicatieprotocol waarmee een gebruiker alle aspecten van een verlichtingsinstallatie kan regelen. Regelsystemen voor verlichting dienen om verlichtingsarmaturen te dimmen of om te schakelen, verlichtingsscènes tot stand te brengen of om de verlichting in de tijd te programmeren.

Onlangs werd DALI-2 ingevoerd, een verdere evolutie van de bestaande technologie. Op welke punten onderscheidt het DALI-protocol zich van de eerste versie?

Algemeen

Deel 1: 

 • principiële werking - DALI bus
 • voordelen & beperkingen
 • broadcast, individueel of groep & scenes

Producten en architectuur

 Deel 2:

 • kabel & netwerk specificaties
 • DALI 1 versus DALI 2
 • DALI type 6 en 8
 • sensoren, drukknoppen en draadloze schakelaars
 • DALI dimmers (type 8)
 • IEC 62386 

Ontwerp, adressering, commando's

Deel 3: 

 • stroomverbruik componenten 
 • adressering, opbouw frames
 • voorbeelden aansturing