Verlichtingsproducten en elektrische installaties

Om een ruimte efficiënt te verlichten, moet men in de eerste plaats goede producten en onderdelen gebruiken. Armaturen, lichtbronnen en andere hulpproducten worden onderworpen aan een reeks voorschriften en beperkingen. De geharmoniseerde productnormen fungeren meestal als beoordelingskader voor de oplossingen die op de Europese markt gebracht worden.

Veiligheids- en kwaliteitsaspecten van ledarmaturen 

De elektrische toestellen die verkocht worden op de Europese markt, moeten voldoen aan een reeks richtlijnen en normen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. De normen NBN EN 60598-1 en NBN EN 60598-2, de NBN EN 62262 en de NBN EN 60529 bevatten een aantal veiligheidseisen waaraan ledarmaturen moeten voldoen. De herziening van de norm EN 60598-1 met betrekking tot de algemene eisen en beproevingen voor ledarmaturen, werd officieel gepubliceerd in België in 2015. 

De intrekking van de meest energieverslindende lampen

Sinds 1 september 2016 hebben de landen van de Europese Unie een nieuwe stap genomen in het geleidelijk van de markt halen van de meest energieverslindende lampen voor huishoudelijk gebruik. Gerichte halogeenlampen van 230 volt die behoren tot de energie-efficiëntieklassen E, D of C zijn nu gedoemd om uit de handel te worden genomen. De Europese Ecodesignrichtlijn legt energie-efficiëntiecriteria vast voor een groot aantal toestellen. 


 

Armaturen voor veiligheidsverlichting

 

Welke richtlijnen moeten er nageleefd worden bij de installatie van armaturen voor veiligheidsverlichting in een nieuw gebouw? De Belgische regelgeving inzake de armaturen voor veiligheidsverlichting die geïnstalleerd moeten worden in ieder nieuw gebouw, wordt beschreven in het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012. Dit besluit schrijft voor dat de veiligheidsverlichting moet voldoen aan de voorschriften van 3 normen: de normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172.

Veiligheidsverlichtingstoestellen